Pranas Dovydaitis - Trys pamatiniai klausimai (2014)

Pranas Dovydaitis - Trys pamatiniai klausimai (2014)
Autorius:
Puslapiai:
Atsisiųsk:
Įvertink:
Pasidalink:
Pranas Dovydaitis – pirmasis žurnalo „Ateitis“ redaktorius ir ateitininkų sąjūdžio pagrindinis pradininkas. Straipsniu „Trys pamatiniai klausimai“ pirmajame žurnalo numeryje jis pravėrė mąstančiai jaunuomenei duris į „plačiausios apimties idėjų rūmus“. Po Prano Dovydaičio straipsniu padėtas parašas „Ateitininkai“ tuojau prigijo ir įsiteisino lietuvių šviesuomenėje.
Panašios knygos:
Komentuoti
Registracija