Jenny Randels, Peter Hough - Gyvenimas po mirties ir pasaulis anapus (1998)

Jenny Randels, Peter Hough - Gyvenimas po mirties ir pasaulis anapus (1998)
Autorius:
Kategorija:
Puslapiai:
Atsisiųsk:
Įvertink:
Pasidalink:
Anapilis. Tema, kuri nuo pirmykščių laikų buvo aktuali žmonėms. Etninė muzika radosi kaip būdas susisiekti su anuo pasauliu. Daug diskusijų sukėlė Raymund Muddy darbas "Gyvenimas po mirties", kuriuo remiasi ir šios knygos autoriai. Jau įžangoje Jenny Randels ir Peter Hough apsidraudžia ir pareiškia: Mes, autoriai, neveidmainiaudami pareiškiame, jog nežinome galutinio atsakymo ir nesiekiame jūsų įtikinti. Tik jūs spręsite, ar tie paliudijimai apie dangų yra gyvi nuošidūs prisiminimai, sklindą kaip iliuzija, iškreipta tiesa, ar tėra šiurkšti, tyčinė apgaulė. Puiki autorių pozicija: spręskite patys. Supažindindami su garsiausiais paranomaliais reiškiniais, jie stengiasi išlikti nešališki. Knygos pradžioje pateikiama tradicinis požiūris į dangų. Tiesa, tai daroma gana paviršutiniškai ir atmestinai. Vos kelios detalės iš gausios religijos istorijos. Toliau prasideda pasakojimai apie tai, kaip žmonės kažką pajuto arba jaučia ir yra geriausi anapusinio pasaulio liudininkai. Aktorius Brajenas Blesedas pajuto netikėtą uošvės mirtį (turbūt tik apie tai ir galvojo). Ir dar daugybė nuojautų apie artėjančią artimų žmonių mirtį. Trečiajame skyriuje "Astraliniai keliautojai į kitus pasaulius" pasakojimai apie šamanus, kurie sugeba keliauti astraliniu kūnu. Turbūt pats neįtikimiausias skyrius, kuriame aiškiai matosi, kad grybų valgymas ne visada atneša naudą. Smagu, kad knygoje aprašoma, kas yra AMB, o mes galvojom, kad čia apie Algirdą... pasirodo, jog tai Artima Mirčiai Būsena. Klinikinė mirtis, koma ir t.t. Dar keletas istorijų iš AMB patyrusių žmonių lūpų. Iš tiesų, nė viena šioje knygoje pateikta istorija neįtikino ano pasaulio egzistavimu, veikiau jau įrodė, kad žmogaus vaizduotė labai laki. Nekaltosios Mergelės Marijos apsireiškimas įdėtas nežinia kam ir kodėl. Kita vertus, autoriai stengėsi parodyti, kad stebuklai įmanomi ( kitaip ši knyga nė nebūtų atsiradusi), todėl panaudojo visus galimus kozirius. Visgi, knygoje yra gana įdomių vietų, pavyzdžiui iš pomirtinio gyvenimo grįžusiam Džonui Lenonui užduodamas klausimas - ar egzistuoja seksas po mirties? O šis atsako: taip, bet jis kitoks nei žemėje. Džordžas Mykas antrina: tačiau vedybos įprastine prasme neegzistuoja, nes nėra gimstančių ir šeimų. Na, o seksas, sako, jis, "naujas atvykimas į astralinį lygmenį yra kupinas visokių minčių ir sveikų kūniškų geidulių". Jis įspėja, jog yra tokių dvasių, kurios tenkinasi nuogų lyties organų stebėjimu pirmame danguje. Jos sklando arti žemės, "skverbiasi į miegamuosius, nematomos stebi lytinę sueitį ir tenkinasi netikru orgazmu". Kaip jau minėjo autoriai, tiesa tai ar melas, spręsti jums. Belieka tik pridurti, kad niekas nieko nežino, bet visada pravartu apie tą nežinojimą paskaityti ir nuspręsti ar tai tikrai nežinojimas, o gal... Vis tik, jei knygą pavadini tokiu skambiu pavadinimu, reikėtų paieškoti šiek tiek pikantiškesnės informacijos, o ne apsiriboti keliais epilepsijos priepuolių ištiktų žmonių pasakojimais. Knygos pabaigoje ganėtinai išsamiai aprašomi knygos autoriai, nepamirštant paminėti nei laidų, kur jie lankėsi, nei kitų "nuopelnų". Nepaprastai populiarios rašytojos ir garsaus mokslininko knyga (taip juos pristato leidėjai) - žmonių, išgyvenusių paranormalius reiškinius, kronika. Tiesa tai ar melas, mes sužinosime. Juk visi pabuvosime anapus.
Panašios knygos:
Komentuoti
Registracija